english deutsch polski

Bartošovický vodní mlýn

s vodohospodářským areálem vodních staveb

Z historie mlýna

První zmínka o Oderském mlýně se nachází v urbáři panství v Bartošovicích z roku 1678. Nacházel se ve zdejším majetku, než jej majitelka hraběnka Josefa Pachtová roku 1828 odprodala mlynáři Ignáci Böhnischovi z Kunína. Pokračovala zde tak fascinující historie rozvětvené mlynářské rodiny Böhnischů, která patřila k nejvýznamnějším selským rodům v regionu. Skrze sňatky byli spřízněni s rodem Dittrichů z kunínského zámku, či rodinou Ignáce Schustaly, zakladatele Kopřivnické vozovky, pozdější automobilky TATRA. Poslední majitel mlýna z rodu Böhnischů byl Alfred Wilhelm, který byl přímo na pozemcích mlýna zastřelen sovětskými vojáky. Po odsunu německého obyvatelstva historie Böhnischů v regionu končí. Mlýn spravuje národní správce a později se stává součástí místního JZD.

Ze současnosti

V rámci obce Bartošovic, Regionu Poodří i celého Moravskoslezského kraje jde o ojedinělou technickou kulturní památku. Pohon a zařízení mlýna tvoří celek, jediný funkční tohoto druhu v rámci Moravskoslezského kraje a jeden z mála v celé zemi. Návštěvníci se zde mohou během komentované prohlídky podívat na celé strojní vybavení od původní Francisovy turbíny z roku 1933, až k jednotlivým mlýnským strojům. To vše v chodu, propojeno koženými řemeny na transmisích a dřevěných řemenicích.
Děti se zde mohou podrobně seznámit s procesem výroby mouky. Kromě ukázky mlynářské technologie jsou prostory mlýnice využívány také jako místo výstav, koncertů a společenských setkání.
1678
1828
1928
1998
2015

Události

Duo Kerlek
Na mlýn se vrací Ondřej Landa umělec, etnograf a “poustevník” z rumunského Banátu Ondřej Landa, který vystoupí se svým přítelem z Japonska s alternativní hudbou. A možná se dostane i na zážitky ze svých cest nebo pobytu...
2.ročník "Ukliďme Odru"
V rámci celostátní akce Ukliďme Česko pořádá Bartošovický mlýn 2. ročník akce "Ukliďme Odru". Sraz bude 6.4.2019 v 9:00 hod na nádvoří Bartošovického mlýna a budeme sbírat odpadky po březích řeky Odry. Kdo si donese...
Transitus Irregularis - jazz, reynek, baroko
Završením a vyvrcholením letošní kulturní sezony na Bartošovickém mlýně bude hudební výlet v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Vystoupí soubor pohybující se na rozhraní barokní a jazzové hudby, dvou světů, které...
Prohlídka mlýna a tradiční sušárny na ovoce.
V rámci výlovu Bartošovického rybníku dne 3.11.2018 bude možnost prohlídky muzea Bartošovický mlýn a nově zprovozněné tradiční sušárny na ovoce, včetně ochutnávky sušených křížal a švestek. Vstup každou celou hodinu.
SYNCHRONICITY - Kolařík - obrazy, plastiky / Coleman, Korbelič - koncert
Na Bartošovickém mlýně se již podruhé můžete podívat na obrazy a plastiky Adama Kolaříka s názvem SYNCHRONICITY. Vernisáž výstavy začne v 18 hodin. Od 19. hodiny se budete moci zaposlouchat do hudby dua Coleman (USA) - Korbelič (SK)...
Kapela Šarivary a vernisáž fotek Drahomíra Stulíra
Na 13.července 2018 jsem si tentokrát  pro vás připravil specialitu - mezinárodní kočovnou kapelu ŠARIVARY (FR/USA/SK), která je jemně protkávaná jazzem i world music. Hlavní interpretka Aude Martin z Francie mi hodně svým zpěvem...
Srdečně zveme k prohlídce! Prohlídka areálu vodního mlýna je možná v kteroukoli dobu po předběžné domluvě.
Dále nabízíme
Med z CHKO Poodří - prodej kvalitního medu - ukázky včelařství
SUŠENÉ OVOCE Z REGIONU - prodej sušeného ovoce v BIO kvalitě bez chemizace - sušení ovoce na zakázku
Ing. Vladan Mácha
Bartošovice 208
742 54 Bartošovice
737 136 309
556 758 712